Optakt til Tour de Tuse Næs

Tuse Næs cykelaftener med fællesspisning og foredrag

Som opvarmning til Tour de Tuse Næs inviterer vi til tre sommeraftner på cykel Næsset rundt.

Tre sommeraftener på cykel Næsset rundt 

Hver gang mødes vi kl. 17 ved et forsamlingshus. Her fortælles om de to  planlagte ruter, både den ambitiøse – og den familievenlige rute. Så cykles der,  og når vi er vendt tilbage kl. 18.30, er der middag i forsamlingshuset med et  efterfølgende foredrag. 

Ønsker man ikke at cykle, kan man deltage i motionsgymnastik med Fie (se  nedenfor), mens resten cykler.

Cykelturen er gratis. Mad og foredrag koster  pr. gang 100 kr. for voksne og 50 for børn op  til 10 år. Mad og foredrag kan bestilles længere nede i teksten.

Hvis der er tekniske problemer, eller du ikke er fortrolig med  brug af internettet, kan du kontakte Susanne Olsen for billetter på 51 28 22 38. 

18. MAJ: HUSET PÅ NÆSSET 

Ruten går i den nordøstlige del af Tuse Næs (Kisserup, Løserup…). Foredrag ved Tour de France-kommentator Dennis Ritter fortæller om egne  oplevelser og hvad vi kan vente os i juli, når Tour de France kommer forbi. 

Køb din billet her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/q2wl8d3emr

1. JUNI: HØRBY FORSAMLINGSHUS 

Ruten går i den bakkede del af indre Tuse Næs (Gurede og Faurbjerg…).  Foredrag ved sognepræst Mikkel Vale fortæller om seværdigheder, mærkvær digheder og oldtidslevn med udgangspunkt i rutebeskrivelse fra forrige årtusinds legendariske cykelløb: Tour de Tuse Næs. 

Køb din billet her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/c17asrjv00

15. JUNI: UDBY FORSAMLINGSHUS 

Ruten går i den sydlige del af Tuse Næs (Bognæs og langs Holbæk Fjord…)  Foredrag ved lokale cykelryttere fra Team Rynkeby fortæller om sammen hold, udfordringer og den gode sag for syge børn. 

Køb din billet her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/rq0ka1n9yv

MOTIONSGYMNASTIK MED FIE 

Alle tre datoer kan man mødes med Fie kl. 17 ved Tuse Næs Hallen (eller i  Hallen). Tilmeld gerne til Fie på 51357306. Det er lettilgængelig motionsgym nastik på græs i 40 minutter. Derefter er der tid til at drage mod forsamlings huset. Og så den lille sjove: lørdag den 2. juli på pladsen i Mårsø kl. 11 vil der  også være motion.  

Optaktsarrangementerne er blevet til i et samarbejde mellem Tuse Næs Erhvervsforening, Hørby Kultur- og Forsamlingshus, Kulturhuset Udby Forsamlingshus, Huset på Næsset, Dagli’  Brugsen Tuse Næs og engagerede lokale.

Bliv sponsor på første parket

Tour De France festdag på Tuse Næs d. 2. juli 2022

Som sponsor kan du, dine kunder og dine medarbejdere blive en del af Holbæk kommunes største familiefest, når  Tour de France feltet lørdag den 2. juli kører tværs over Sjælland.  

På Tuse Næs får rytterne i det legendariske cykelløb en jublende modtagelse undervejs fra Roskilde til Nyborg via  Storebæltsbroen. 

Efter at have passeret Holbæk fortsætter feltet mod nord ad Nykøbingvej, og her venter en stor familiefest på første  parket ved lyskrydset i Mårsø, hvor man svinger ind på Tuse Næs. 

Hele dagen vil der være underholdning og aktiviteter for alle aldersgrupper og etapen kan følges på  storskærm både før og efter feltet passerer. 

Hørby Færgekro og Tuse Næs Kunsthåndværk står for serveringen indendørs i store festtelte og udendørs, hvis vejret er  til det. Der vil også være markedsboder, levende musik og sjove aktiviteter for børnene på pladsen, som strækker sig  over en hektar lige ud til ruten. 

Om aftenen slutter Tour de Tuse Næs med mulighed for helstegt pattegris til alle. 

Nykøbingvej er spærret for biler mellem 9 og 15, så arrangørerne opfordrer holbækkere og alle andre til enten at dukke  op tidligt eller at tage cyklen ad Fjordstien til Mårsø for at blive en del af Tour de France-festen.

 

Sponsor- og reklamekaravanen for Tour de France ventes at passere festpladsen fra omkring 11.30, og feltet kører forbi  omkring 13.30.  

Bag Tour de Tuse Næs står Tuse Næs Erhvervsforening, som har samlet en stor gruppe af lokale frivillige. Adgang til festpladsen er GRATIS.

Læs mere om sponsorpakker her:

Turlandet Tuse Næs – Stigruppen

VIL DU VÆRE MEDLEM AF ET GRØNT OG SOCIALT FÆLLESSKAB? 

Kan du afsætte tid til nogle dage om året til at være med i  Turlandets Stigruppe? 

Stigruppen mødes nogle gange om året og gør stierne på Tuse  Næs farbare, opsætter Turlandets boder og andre spændende  opgaver for at give vandrere i området gode oplevelser og  informationer om Tuse Næs. 

Hør mere hos Stigruppens koordinator Flemming Andersen. Meld dig på Flemmings mail: fva@live.dk eller ring 6177 8418  

Generalforsamling i foreningen Tuse Næs Lokalforum

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i Kulturhuset Udby Forsamlingshus 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent Mikkel Lundstrøm (modtager valg) 

2. Valg af stemmetællere 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens beretning  

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal modtage skriftligt af bestyrelsen senest én uge  før generalforsamlingen) 

7. Valg til bestyrelsen 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Tom Nielsen (modtager genvalg) 

Henning Larsen (modtager genvalg) 

Egon Jensen (modtager genvalg) 

Henning Olsen (modtager genvalg) 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Flemming Andersen (modtager genvalg) 

Valg af revisor 

 Flemming Hansen (modtager genvalg) 

Valg af revisor suppleant 

8. Eventuelt 

På Tuse Næs Lokalforums vegne 

Henning Olsen 

Formand

Tuse Næs en omvej værd 

www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes 

Generalforsamling i Tuse Næs Erhvervsforening

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 18.00 i Hørby Forsamlingshus. Vi starter med spisning kl. 18.00.  

Derefter afholder vi generalforsamlingen. 

Tilmelding senest 1. marts til: Kjeld Malte kmp@hosmalte.dk  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskab forelægges til godkendelse.  

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Valg i henhold til vedtægternes § 6.  

På valg til bestyrelse: 2 år: Anders Jensen og Sofie Sarens Begge modtager genvalg. 

 1 år: Preben Hansen, og Kjeld Malte og Finn Fogtmann. Valg af suppleanter: Michael Henriksen og Ronni Hansen. 

 På valg til revisor: Flemming Hansen (Modtager genvalg)  Niels Jørgensen. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. marts 2022. 

P.b.v 

Kjeld Malte Sekretær

INVITATION – Stiernes Sti lørdag den 26. februar

Turlandet Tuse Næs: www.turinaturen.dk
kl. 10.30 ved TuseNæs Hallen


Turlandet har den store glæde at invitere alle interesserede på Næsset til orientering om projekt Stiernes Sti. Tilmelding nødvendig.

Meld jer til bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen mail kin@dbmail.dk eller på mobil 3052 3057 – senest 21. februar 2022.

Vi mødes ved Tuse Næs Hallen, Udby Kirkevej 23 på Tuse Næs og går i samlet flok over til Udby Naturskov, som ligger få hundrede meter fra parkeringspladsen, hvor Turlandet fortæller om Stiernes Sti.

Kort fortalt er Stiernes Sti en fortælling om en grøn vision med natur & kulturoplevelser, motion i naturen, stier rundt om Udby og et Naturrum som kan rumme alle aldersgrupper til undervisning, møder, formidling m.m. – Det er det vi arbejder på. Vi har modtaget megen velvilje her på Tuse Næs, i Holbæk Kommune og fra de fonde vi har søgt midler hos. Det betyder at projektet kan virkeliggøres de kommende år.

Hvis det er muligt, samles vi efterfølgende i Hallens Cafeteria til kaffe og en æbleskive – vi følger myndighedernes rådgivning om forsamlingsmuligheder og håber på vi kan mødes.

Mange varme hilsener og tak fra
Bestyrelsen for Turlandet Tuse Næs – Alice Faber

Samarbejde om markedsføring med Tuse Næs Lokalforum

I vores bestræbelser på fortsat at gøre Tuse Næs og omegn til et attraktivt sted, både  for os der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Tuse Næs Lokalforum besluttet at udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i  markedsføringen af Tuse Næs og omegn over for nuværende beboere og tilflyttere,  deres familier samt interesserede i almindelighed. Filmen skal beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, infrastruktur, skole og børneinstitutioner mv., Derfor  finder vi det naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at deltage i filmen. 

Du kan sætte dit præg på filmen! 

Områdets fortsatte udvikling er nødvendig, for at vi fortsat kan tiltrække både nye  beboere og nyt erhvervsliv. Vi ønsker derfor med denne film at fremvise byens udvalg  af butikker, servicevirksomheder, sportsfaciliteter, skole og kulturliv. Af samme grund  har vi valgt at invitere dig til at deltage i filmen med en annonce. Du har derfor  mulighed for både at brande din virksomhed overfor målgruppen samt at støtte op  omkring filmens produktion.  

Film og produktion 

Filmen produceres professionelt med speak, dronefilm, grafik og musik. Filmen vil  blive vist på vores hjemmeside, på de sociale medier og til forskellige arrangementer i  byen. Mediebureauet AD MEDIA tager sig af produktion af filmen, og de vil derfor tage  kontakt til dig en af de nærmeste dage for at fortælle om mulighederne for  annoncering. 

Du kan også kontakte AD MEDIA DANMARK på tlf. 86 22 01 02, ligesom du er meget  velkommen til at besøge hjemmesiden www.NOVAFILM.dk for at se eksempler på  film.  

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og vi glæder os til at vise dig det færdige  resultat. 

Med venlig hilsen 

Tuse Næs Lokalforum 

Henning Olsen