Holbæk 2050 Handleplan

Hvad er en klimastrategi?

Klimastrategien baserer sig på analyser af kommunens CO2-udledning, som viser, at det særligt er tre hovedgrupper, der står for udledningen:

1.      Energiforsyning i form af varme og el

2.      transport

3.      landbrug

Analysen viser, at der er meget, der skal gøres allerede i dag, for at vi kan nå de langsigtede mål.

Lidt mere om strategien

Kommunen kan ikke løfte omstillingen selv. Det er både borgere, virksomheder og lodsejere, der har et ansvar. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen siger: ”Vi har en stor opgave foran os, hvis vi skal nå vores klimamål. Det er en virkelig ambitiøs plan, som kommer til at være rettesnor for vores beslutninger og det, vi samarbejder om fremover. Men det er en opgave, som er både vigtig og nødvendig, og jeg synes, vi kan være stolte af, at vi tager et lokalt ansvar for hele klodens klima.”

Karen Thestrup Clausen, der er udvalgsformand for Klima, Miljø og Natur supplerer: ”Heldigvis er der nogle områder, hvor det er helt oplagt, at vi som kommune omstiller os. Fx hvad angår varmeforsyningen, der i en meget stor del af kommunen er baseret på olie og gas. Her skal vi lægge om til grøn fjernvarme, så vi helt kommer væk fra fossile brændsler. På transportområdet handler det i høj grad om, at den enkelte skal ændre vaner og fx køre mindre i bil. Og her ved vi godt, at det bliver sværere. Kommunen kan gøre det nemmere for borgerne at træffe klimarigtige transportvalg. Men det er den enkelte, der i sidste ende skal træffe valget i deres hverdag”.

Den grønne omstilling skal i høj grad drives af en grøn elproduktion, der blandt andet skal forsyne vores varmepumper og vores elbiler med strøm. Det betyder, at der også i fremtiden vil komme flere solceller og vindmøller i kommunen.

Den største udleder af drivhusgas er ifølge klimastrategien landbrugssektoren. Den står for hele 40% af de udledninger, der sker i kommunen. Det er ikke så mærkeligt, for Holbæk Kommune er en kommune med rigtig meget landbrugsareal. Men for at mindske udledningerne fra landbruget, vil der i de kommende år blive brug for, at man i områder med en særlig type jordbund – såkaldt lavbundsjord, holder helt op med at dyrke jorden. Andre steder skal der rejses skov, der kan optage den CO2, vi ikke kan undgå at udlede.

Karen Thestrup Clausen fremhæver, at det bliver et stort arbejde sammen med lodsejerne at gøre vores landbrug mere klimavenligt. Men hun glæder sig også over de muligheder, det fører med sig: ”Som man kan læse af klimastrategien, så er det mange hektar jord, vi skal omlægge fra den nuværende brug. Jeg kan godt lide tanken om, at vi som borgere i Holbæk Kommune over de kommende år vil kunne opleve endnu mere natur og få grønne oplevelser tættere på livet end nu. Og nye store natur- og skovområder vil samtidig styrke biodiversiteten i kommunen. Men jeg ved også godt, at det bliver en lang proces, der kommer til at kræve meget af os alle sammen – det er ikke noget, vi kan løse som kommune alene”.

”Det kan meget hurtigt komme til at virke uoverskueligt at se på alt det, vi skal nå, og vi skal ændre,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, og fortsætter: ”Som jeg ser det, handler det i virkeligheden om at definere, hvad der bliver det gode liv i fremtiden. Vi kommer til at gøre ting anderledes, og ansvaret for, at det sker, ligger både hos kommunen og hos den enkelte borger og virksomhed. Jeg ser et kæmpe potentiale for udvikling af innovative omstillingsløsninger i samarbejde med borgere og virksomheder. Og vi skal have særligt fokus på at kommunens unge kommer til orde. For det er jo deres fremtid, det hele handler om.”

Fakta:

Holbæk 2050 er Holbæk Kommunes DK2020-plan. DK2020 er et samarbejde mellem 96 af de danske kommuner, der lige nu er i gang med at skrive eller har netop udarbejdet strategier som Holbæk 2050. DK2020-samarbejdets formål er at sikre, at danske kommuner laver strategisk klimaplanlægning, der skal leve op til den internationale Paris-aftale. Kommunerne samarbejder med den grønne tænketank Concito, KL og Realdania om at få lavet strategiske klimaplaner.

Klimastrategien er todelt: Der er en overordnet strategisk ramme og en detaljeret handleplan. Handleplanen viser, hvor langt vi skal nå før 2030, og hvad der skal nås inden 2050. For nogle af sektorerne er udarbejdet eller bliver udarbejdet særskilte sektorplanen (fx strategisk varmeplan) således at handlingerne konkretiseres yderligere.

Klimastrategien er i høring i seks uger og forventes endeligt besluttet i september i år. 

Ildsjæle søges

For at arbejde med planer for energiløsninger på Tuse Næs, skal vi igangsætte en ny arbejdsgruppe under Tuse Næs Lokalforum. 

Vi søger derfor personer, som enten er fagspecialister eller er ildsjæle indenfor området, og som har lyst til at bidrage med noget frivilligt arbejde i Lokalforum regi. Når vi har fået samlet nogle deltagere til denne vigtige arbejdsgruppe, vil der blive afholdt et opstartsmøde.

Vi forventer at første del af arbejdet er gennemført inden sommerferien.Hvis du har lyst til at deltage, kan du kontakte et af medlemmerne i bestyrelsen for Lokalforum. Lad os høre fra dig snarest.

Forårshilsen

Bestyrelsen Tuse Næs Lokalforum.

https://www.regeringen.dk/media/11205/danmark-kan-mere-iidocx.pdf

Optakt til Tour de Tuse Næs

Tuse Næs cykelaftener med fællesspisning og foredrag

Som opvarmning til Tour de Tuse Næs inviterer vi til tre sommeraftner på cykel Næsset rundt.

Tre sommeraftener på cykel Næsset rundt 

Hver gang mødes vi kl. 17 ved et forsamlingshus. Her fortælles om de to  planlagte ruter, både den ambitiøse – og den familievenlige rute. Så cykles der,  og når vi er vendt tilbage kl. 18.30, er der middag i forsamlingshuset med et  efterfølgende foredrag. 

Ønsker man ikke at cykle, kan man deltage i motionsgymnastik med Fie (se  nedenfor), mens resten cykler.

Cykelturen er gratis. Mad og foredrag koster  pr. gang 100 kr. for voksne og 50 for børn op  til 10 år. Mad og foredrag kan bestilles længere nede i teksten.

Hvis der er tekniske problemer, eller du ikke er fortrolig med  brug af internettet, kan du kontakte Susanne Olsen for billetter på 51 28 22 38. 

18. MAJ: HUSET PÅ NÆSSET 

Ruten går i den nordøstlige del af Tuse Næs (Kisserup, Løserup…). Foredrag ved Tour de France-kommentator Dennis Ritter fortæller om egne  oplevelser og hvad vi kan vente os i juli, når Tour de France kommer forbi. 

Køb din billet her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/q2wl8d3emr

1. JUNI: HØRBY FORSAMLINGSHUS 

Ruten går i den bakkede del af indre Tuse Næs (Gurede og Faurbjerg…).  Foredrag ved sognepræst Mikkel Vale fortæller om seværdigheder, mærkvær digheder og oldtidslevn med udgangspunkt i rutebeskrivelse fra forrige årtusinds legendariske cykelløb: Tour de Tuse Næs. 

Køb din billet her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/c17asrjv00

15. JUNI: UDBY FORSAMLINGSHUS 

Ruten går i den sydlige del af Tuse Næs (Bognæs og langs Holbæk Fjord…)  Foredrag ved lokale cykelryttere fra Team Rynkeby fortæller om sammen hold, udfordringer og den gode sag for syge børn. 

Køb din billet her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/rq0ka1n9yv

MOTIONSGYMNASTIK MED FIE 

Alle tre datoer kan man mødes med Fie kl. 17 ved Tuse Næs Hallen (eller i  Hallen). Tilmeld gerne til Fie på 51357306. Det er lettilgængelig motionsgym nastik på græs i 40 minutter. Derefter er der tid til at drage mod forsamlings huset. Og så den lille sjove: lørdag den 2. juli på pladsen i Mårsø kl. 11 vil der  også være motion.  

Optaktsarrangementerne er blevet til i et samarbejde mellem Tuse Næs Erhvervsforening, Hørby Kultur- og Forsamlingshus, Kulturhuset Udby Forsamlingshus, Huset på Næsset, Dagli’  Brugsen Tuse Næs og engagerede lokale.

Bliv sponsor på første parket

Tour De France festdag på Tuse Næs d. 2. juli 2022

Som sponsor kan du, dine kunder og dine medarbejdere blive en del af Holbæk kommunes største familiefest, når  Tour de France feltet lørdag den 2. juli kører tværs over Sjælland.  

På Tuse Næs får rytterne i det legendariske cykelløb en jublende modtagelse undervejs fra Roskilde til Nyborg via  Storebæltsbroen. 

Efter at have passeret Holbæk fortsætter feltet mod nord ad Nykøbingvej, og her venter en stor familiefest på første  parket ved lyskrydset i Mårsø, hvor man svinger ind på Tuse Næs. 

Hele dagen vil der være underholdning og aktiviteter for alle aldersgrupper og etapen kan følges på  storskærm både før og efter feltet passerer. 

Hørby Færgekro og Tuse Næs Kunsthåndværk står for serveringen indendørs i store festtelte og udendørs, hvis vejret er  til det. Der vil også være markedsboder, levende musik og sjove aktiviteter for børnene på pladsen, som strækker sig  over en hektar lige ud til ruten. 

Om aftenen slutter Tour de Tuse Næs med mulighed for helstegt pattegris til alle. 

Nykøbingvej er spærret for biler mellem 9 og 15, så arrangørerne opfordrer holbækkere og alle andre til enten at dukke  op tidligt eller at tage cyklen ad Fjordstien til Mårsø for at blive en del af Tour de France-festen.

 

Sponsor- og reklamekaravanen for Tour de France ventes at passere festpladsen fra omkring 11.30, og feltet kører forbi  omkring 13.30.  

Bag Tour de Tuse Næs står Tuse Næs Erhvervsforening, som har samlet en stor gruppe af lokale frivillige. Adgang til festpladsen er GRATIS.

Læs mere om sponsorpakker her:

Turlandet Tuse Næs – Stigruppen

VIL DU VÆRE MEDLEM AF ET GRØNT OG SOCIALT FÆLLESSKAB? 

Kan du afsætte tid til nogle dage om året til at være med i  Turlandets Stigruppe? 

Stigruppen mødes nogle gange om året og gør stierne på Tuse  Næs farbare, opsætter Turlandets boder og andre spændende  opgaver for at give vandrere i området gode oplevelser og  informationer om Tuse Næs. 

Hør mere hos Stigruppens koordinator Flemming Andersen. Meld dig på Flemmings mail: fva@live.dk eller ring 6177 8418  

Generalforsamling i foreningen Tuse Næs Lokalforum

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i Kulturhuset Udby Forsamlingshus 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent Mikkel Lundstrøm (modtager valg) 

2. Valg af stemmetællere 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens beretning  

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal modtage skriftligt af bestyrelsen senest én uge  før generalforsamlingen) 

7. Valg til bestyrelsen 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Tom Nielsen (modtager genvalg) 

Henning Larsen (modtager genvalg) 

Egon Jensen (modtager genvalg) 

Henning Olsen (modtager genvalg) 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Flemming Andersen (modtager genvalg) 

Valg af revisor 

 Flemming Hansen (modtager genvalg) 

Valg af revisor suppleant 

8. Eventuelt 

På Tuse Næs Lokalforums vegne 

Henning Olsen 

Formand

Tuse Næs en omvej værd 

www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes