Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Tour de France informationsmøde

Vi vil gerne informere om planerne og have flere input fra Jer så derfor indkaldes til et møde lørdag den 30/10 kl. 09.00 hos Tuse Næs kunsthåndværk hvor der serveres en kop kaffe.

Rundvisning – Stiernes Sti

Turlandet Tuse Næs: www.turinaturen.dkkl. 10.30 ved TuseNæs Hallen Turlandet har den store glæde at invitere alle interesserede på Næsset til orientering om projekt Stiernes Sti. Tilmelding nødvendig.Meld jer til bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen mail kin@dbmail.dk eller på mobil 3052 3057 - senest 21. februar 2022.Vi mødes ved Tuse Næs Hallen, Udby Kirkevej 23 på Tuse Næs

Generalforsamling i Tuse Næs Erhvervsforening

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 18.00 i Hørby Forsamlingshus. Vi starter med spisning kl. 18.00.   Derefter afholder vi generalforsamlingen. Tilmelding senest 1. marts til: Kjeld Malte kmp@hosmalte.dk Dagsorden   1. Valg af dirigent.   2. Formandens beretning.   3. Regnskab forelægges til godkendelse.   4. Fastsættelse af kontingent.   5. Valg i henhold til vedtægternes § 6.   På valg

Foredrag om et lokalt cykelhold med store ambitioner

  Onsdag den 9 marts kl. 19.30  i Hørby kultur og forsamlingshus. Tuse Næs erhvervsforening er sammen med en masse gode aktive mennesker i fuld gang med planlægning af forskellige aktiviteter i forbindelse med Tour de France den 2 juli. Som optakt til dette vi gerne inviterer alle interesserede høre om nedenstående. Cykelholdet Restaurant Suri

Generalforsamling i foreningen Tuse Næs Lokalforum

Generalforsamling i foreningen Tuse Næs Lokalforum. Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i   Kulturhuset Udby Forsamlingshus  Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne  1. Valg af dirigent Mikkel Lundstrøm (modtager valg)  2. Valg af stemmetællere  3. Valg af referent  4. Bestyrelsens beretning   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal