Status på arbejdet med fjernvarme på Tuse Næs

Status på arbejdet med fjernvarme på Tuse Næs Til borgerne på Tuse Næs 

Tuse Næs Byvarme vil gerne give en opdatering på hvor vi er ved med projektet om at skabe  en fællesvarmeforsyning for så mange borgere som muligt på Tuse Næs. 

Fjernvarmeprojektet for Udby/Hørby. 

Tuse Næs Byvarme er i samarbejde med Holbæk Kommune i gang med at skaffe midler til at få  udarbejdet et egentligt projektgrundlag for fjernvarmeløsningen, forventes at være på plads  indenfor den næste månedstid. Projektgrundlaget skal vise om det er samfundsøkonomisk  rentabelt at etablere en lokal fjernvarme løsning. 

Projektgrundlaget skal indsendes til Holbæk Kommune og godkendes af kommunen for at det  er muligt at gå videre med at danne aftalegrundlag for borgerne og starte udbud af selve etableringen af fjernvarmeløsningen. Dette er selvfølgelig under forudsætning af at projekt forslaget bliver godkendt af kommunen. 

Så der arbejdes fortsat intenst på at etablere en fjernvarmeløsning for Udby/Hørby. Fælles varmeløsninger for Mårsø, Kastrup, Kisserup, Løserup og Uglerup. 

Tuse Næs Byvarme har i samarbejde med Transition og Holbæk Kommune fået foretaget en  screening af disse 5 områder, som viser at det vil være muligt at etablere fælles løsninger i  Mårsø, Kisserup og Uglerup. Det er desværre ikke muligt at etablere fællesløsninger i Kastrup  og Løserup på nuværende tidspunkt. Resultatet af denne undersøgelse kan ses på  hjemmesiden: www.tuesnaes.dk under Varme og Energi. Der vil komme yderligere information  til borgerne i de berørte områder, da vi har brug for mere nøjagtige forbrugstal for at gøre  beregningerne endnu mere præcise. 

Hvilke muligheder er der udenfor disse områder. 

Udenfor områder er eneste mulighed at etablere individuelle løsninger i form af luft til vand  varmepumper, jordvarmeanlæg eller luft til luft varmepumper. Tuse Næs Byvarme arbejder  også på at finde gode tilbud til jer. 

Hvis I har spørgsmål til Tuse Næs Byvarme så skriv til os på mailen: tnbyvarme@gmail.com 

På vegne af bestyrelsen i Tuse Næs Byvarme 

Henning Olsen 

26.08.23

Debataften 12 september om vedvarende energi og CO2 reduktioner i Holbæk

Vi lever i en tid, som i stigende grad er præget af klimaproblemer – globalt, regional og lokalt. Klimaproblemerne hænger bl.a. sammen med CO2-udledninger, som stammer fra den omfattende anvendelse af fossile brændstoffer i form af kul, olie, gas m.v.. CO2-udledningerne bidrager til den globale drivhuseffekt og dermed til opvarmning af atmosfæren.

FN og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) advarer – på vegne af alle lande i verden – om at den fortsatte opvarmning kan få katastrofale følger i form af kli- maforhold med store temperaturudsving, voldsomme storme, ørkendannelser, over- svømmelser etc. Verdensmål 7 handler netop om indsatsen for bæredygtig energi.

Vi har alle – som verdenssamfund, nationer, offentlige myndigheder, virksomheder og borgere – et medansvar for at ændre adfærd, så klimakrisens negative konsekvenser forhåbentlig kan afbødes inden situationen kommer helt ude af kontrol.

Et af indsatsområderne til at reducere CO2-udledningerne er at fremme udfasning af fossile brændstoffer til fordel for vedvarende energi.

Deltag i debataften – læs mere og tilmeld her

Opstart DameSenior i Tuse Næs Boldklub

Onsdag den 26. juli kl. 18.30 er første træningsdag for Tuse Næs Boldklubs damesenior hold.

Holdet spiller 8 mands fodbold under ledelse af Tobias Larsen og Mathias Bjørn.

Træning fremover er mandag og onsdag 18.30 til 20.00.

Vel mødt til fobold i Tuse Næs Boldklub

Opstart Herre senior

Tuse Næs Boldklub’s herre senior starter træning tirsdag den 18. juli kl. 18.30, under ledelse af vores nye træner Michael Klüwer Sørensen.

Der er træningstøj så det eneste man selv skal medbringe er fodboldstøvler, skinner, håndklæde samt godt humør.

Alle er velkomne.

Træning fremover er tirsdag og torsdag kl. 18.30 til 20.00.

Vel mødt til fodbold i Tuse Næs Boldklub.

GÅ EN TUR SÅ GÅR DET NOK og lån af Naturrummet?

Udby Naturskov, Udby Kirkevej 21-23, Udby, 4300 Holbæk 

Nyd en gåtur på stierne i området og naturen i Udby Naturskov  

Turlandet Tuse Næs har nu færdiggjort første del at projektet Stiernes Sti som er et  smukt grønt område i Udby Naturskov, hvor alle kan gå en tur i det grønne – der er  en bevægelsesrute med træstammer, hvis man får lyst til at motionere.  Nabogrundene Fællesmark og Hvidegård har også stillet stier til rådighed. Der er bænke rundt omkring, hvor medbragt vand og kaffe kan nydes. 

LÅN AF NATURRUMMET i Udby Naturskov PÅ TUSE NÆS. 

Se hvordan I låner Naturrummet på via www.turinaturen.dk 

Her kan du også se, hvordan du bliver medlem af Turlandet, Tuse Næs. Ved lån af Naturrummet betales en andel af driftsomkostninger. Stedet har  faciliteter til 30 personer, et lille køkken og handicaptoilet 

Naturrummet i Udby Naturskov – Turlandet Tuse Næs – kontakt alicegfaber@gmail.com

NU BEGYNDER BYGGEMODNINGEN PÅ FÆLLESMARK

Fællesmark, Tuse Næs og Holbæk Kommune har meget at fejre, når der d. 20. juni  bliver taget det første spadestik til ‘Holbæks grønne pilotprojekt’. En investor er gået  ind i projekt Fællesmark, og det betyder at de første bygninger, der skal tegne det  bæredygtige bofællesskab udadtil begynder at skyde op allerede i begyndelsen af det  nye år.  

Mens de fleste er på vej ned i tempo og så småt forbereder sig på sommerferien, har foreningen  Fællesmark haft travlt som aldrig før. Efter flere møder med firmaet Tækker Group, kan Fællesmark i  dag præsentere en underskrevet samarbejdsaftale, der betyder, at det første spadestik kan tages, og  byggemodningen kan begynde. Dermed vil forbikørende på Tuse Næs allerede i det nye år kunne se de  første bygninger skyde op på Fællesmark, der foruden værksteder og fælleshuse kommer til at bestå af  27 matrikler. Det er derfor også en glad forperson og initiativtager, der inviterer offentligheden til at  deltage, når det første spadestik tages d. 20. juni kl. 16.30.  

– I 2019 stiftede vi Fællesmark med en vision om at skabe en moderne måde at bo og leve på, hvor  fællesskab, nærvær, bæredygtighed, biodiversitet og kreativitet var i fokus. D. 20. juni går vi fra drøm  til virkelighed, og det glæder vi os til at fejre med både medlemmer af foreningen, samarbejdspartnere,  lokale, politikere og presse. – Laura Ræbild Juel, forperson og medstifter af Fællesmark.  

EN GRØN INVESTERING I LOKALMILJØET 

Det er investor Jørn Tækker, der har set potentialet i Fællesmarks visioner om at skabe et grønt  bofællesskab på Tuse Næs, der skal sikre både tilflytning og et øget kulturliv på halvøen. Han glæder  sig over at kunne sætte gang i udviklingen af det ambitiøse byggeprojekt, der blandt lokalpolitikere er  blevet døbt ‘Holbæks grønne pilotprojekt’:  

– Af de projekter jeg er blevet præsenteret for gennem tiderne er Fællesmark det absolutte bedste – ja  på alle fronter. Fællesmark projektet er ualmindeligt godt organiseret og beskrevet – dets værdier er  absolut nutidige og tager hånd om nogle af nutidens største udfordringer. – Jørn Tækker, investor,  idémand og ejer af Tækker Group. 

Investeringen og udsigten til at Fællesmark nu kan begynde byggeriet vækker også glæde hos formand  for Lokalforum Tuse Næs, Henning Wallin, der har fuldt projektet fra starten og glæder sig over den  betydning byggemodningen og det kommende Fællesmark har for lokalsamfundet:  

– Tuse Næs Lokalforum er meget glade for at Fællesmark-projektet kan tage sin begyndelse og blive  etableret i lokalområdet. Fællesmark kommer til at bidrage med nye tilflyttere til Tuse Næs og dermed  flere børn i institutioner og skole, som der er hårdt brug for i et lokalsamfund som Tuse Næs. 

TAG DET FØRSTE SPADESTIK MED FÆLLESMARK 

Med den underskrevne aftale går Fællesmark ind i en helt ny fase, hvor der dag for dag vil ske  forandringer på den 6 hektar store grund. Alt det begynder officielt d. 20. juni, hvor det første  spadestik tages, og hvor offentligheden er inviteret til Fællesmark for at deltage. Holdet bag Fællesmark vil fortælle om det videre forløb og byder på bobler og sommersødt.  

Efter det festlige indslag vil der være fællesvandring på grunden for alle, der er interesseret i at se  byggegrunde og høre om mulighederne for at få del i en af sidste 16 ledige matrikler.  

Arrangementet er offentligt og finder sted d. 20. juni kl. 16.30-18.00 på Fællesmark 2, 4300 Holbæk.  Da adressen er ny, kan GPS’en indstille til nabogrunden Udbyvej 25, 4300 Holbæk. 

Skvulp Festival på Tuse Næs

Kom til Skvulp Festival på Hørby Havn fredag d. 9. juni og lørdag d. 10. juni.

Se Fredagsprogram og Lørdagsprogram på Skvulps hjemmeside https://www.skvulpfestival.dk/

På Hørby Havn vil der være en masse gratis aktiviteter for børn og voksne med bl.a. teater, sejlads, mad, musik,  dans og meget mere.

Græsarealet på Hørby Havn vil blive forvandlet til festivalsplads med stort festtelt og scene samt mad- og  drikkeboder samt salgsboder