Tour de France og Tuse Næs

Den 28/6 havde Tuse Næs erhvervsforening indkaldt både medlemmer, og ikke medlemmer til møde på Hørby Færgekro. Her blev der blandt andet drøftet Tour de France 2022, og der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag til aktiviteter.


Torsdag den 14/10 havde vi møde med Holbæk kommune hvor ideer blev fremlagt.
Vi har tænkt aktiviteter hele dagen, og da der i en del timer vil være spærret ved Nykøbingvejen skal det kunne foregå på Tuse Næs siden.


Vi har tænkt et stort telt ved Mårsø til brug i løbet af dagen, og en fest om aftenen.
Aktiviteter ved Audebo inden Holbæk kommune forlades.
Forskellige former for cykelløb
Aktivitet på fjorden


Vi vil gerne informere om planerne og have flere input fra Jer så derfor indkaldes til et møde lørdag den 30/10 kl. 09.00 hos Tuse Næs kunsthåndværk hvor der serveres en kop kaffe.

Har du lyst at tage del i denne meget specielle begivenhed som kan sætte Tuse Næs på verdenskortet. Der bliver brug for mange.


Giv venligst besked om du har lyst at deltage i mødet. Kan gøres på preben@avdebogaard.dk eller 40346821

Udvalget der blev etableret 28/6 består af:
Sofie Saerens
Yvonne Thygesen
Finn Fogtmann
Preben Hansen

Vejarbejde på Bjergskovvej

I slutningen af denne uge påbegyndes der vejarbejde på Bjergskovvej. Formålet er at give vejen ny belægning, samt omdanne dele af den til såkaldt 2-1 vej. I den forbindelse ændres afmærkning og skiltningen som illustreret her.

2-1 vejstrækning - Bjergskovvej
2-1 vejstrækning – Bjergskovvej

Æblefestival på Tuse Næs d. 2-3 oktober

Igen i år fejrer vi æblefestival på Tuse Næs. Det er tiende gang, vi samles om æblerne. Og i  år er der særlig grund til at mødes, for det sidste års tid har været ramt af en hård nedlukning  af samfundet på grund af corona-epidemien. Men nu anes der et lys i tunnelen, og vi kan  igen samles og opleve samvær og nærvær omkring noget andet og uden ængstelse. Så nu  er det om at gribe fat om æblet og deltage i festivalen til æblets pris. Husk: One apple a day  keeps the doctor away. Et æble om dagen holder lægen væk – hvis du kan ramme ham. 

Vi inviterer til at opleve æblet, lære om æblet, spise æblet, købe æbler, læse om æblerne,  lytte til kloge ord om æblerne og i det hele taget se, hvad æblefestivalen i øvrigt byder på:  Skolebørn fra Udby Skole har samarbejdet med Tuse Næs Gårdmosteri, hvor der arrangeres  skattejagt for børn, og voksne kan bese mosteriet. I Tuse Næs Frugthave er der rundvisning  og æbleundervisning i plantagen. På kirketorvet om lørdagen åbnes æblefestivalen officielt  kl. 11.00 af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek. Ligeledes opstilles boder på kirke torvet, hvor udstillere kan vise deres ting frem fx æbler og most, Tusen Vin og informations bod med Tuse Næs Lokalhistorisk Forening, Turlandet Tuse Næs og Tuse Næs Lokalforum,  træskærer Jens Omø, Lise Lotte Limone Lindahls kunst, madbod, børnebod, Bofællesskabet  og Hørby Pølsemageri er også repræsenteret. Mejeriet Tuse Næs arrangerer løb for børn og  voksne. Og Huset på Næsset står for bespisning, udstilling, auktion og sange lørdag aften.  Der er petanque ved Udby Hallen og Tuse Næs Kunsthåndværk fejrer også æblet.  Vi glæder os til mange gæster ved fejringen af æblet på Tuse Næs. 

Vel mødt til den tiende æblefestival på Tuse Næs. 

Du kan hente programmet her:

Dialogmøde på Tuse Næs

Tuse Næs Lokalforum og Holbæk kommunes Kommunalbestyrelse indbyder til dialogmøde 

Mødet var planlagt over flere omgange sidste år men blev udsat pga. Corona-restriktioner.  Med de seneste lettelser i restriktionerne er det nu muligt at afholde fysiske møder. Kom munalbestyrelsen mødes med lokalområdet for at få indsigt i hvad der rører sig i lokalområ det, og du får som borger derfor her mulighed for en dialog med politikerne. 

Mødet bliver afholdt tirsdag den 24. august Kl. 18.30 til 21.00 på Udby Skole i Pyramiden på  Tuse Næs. 

Deltagere: Kommunalbestyrelsen, Tuse Næs Lokalforum, repræsentanter fra Holbæk Kom mune, interesserede borgere fra Tølløse 

Vi følger gældende retningslinjer ifm. covid-19, og derfor er tilmelding nødvendig. Kontakt oplysninger ved tilmelding: Louise Juul Sørensen, tlf. 7236 7963, lousr@holb.dk

18:30 – 18:35 Velkomst  Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen
18:35 – 18:50 Tuse Næs – hvor er vi nu og hvad vil vi Henning W. Olsen m.fl. fra Tuse Næs Lokalforum
18.50 – 19.20 Udvikling og bosætning på Tuse Næs Boligudvikling på Tuse Næs ”Hørby Nord” Sagsbehandlingstider for miljø-, byggesager og lokalplaner Hjælp til fremskaffelse af investorer ”Boligstrategien” Manglende strategisk styring, styring af minoritetsgrupper Stiernes sti udvikling af naturstier på Tuse Næs
19:20 – 19:50 Trafik- og infrastruktur  Trafiksikkerhed ved Udby Skole/Udby Kirkevej Cykelstier Krydsningsfelt og nyt busskur i Mårsø Vejvedligeholdelse
19:50 – 20:00 Pause
20:00 – 20:50 Spørgsmål fra borgerne til politikkerne omkring konkrete for hold i og omkring Tuse Næs Nu hvor det igen er muligt med borgermøder med fysisk fremmøde, vil vi gerne  give borgerne muligheden for at stille spørgsmål om andre emner. Vi ønsker ikke at starte den kommunale valgkamp, men give mulighed for konkrete spørgsmål  og svar.
20:50 – 21:00 Opsamling og afslutning Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen

Bosætning på Rækmarken – seneste udvikling

Er der en åbning på vej i forbindelse med udviklingsprojektet på Rækmarken?

Siden 2019 har en lokal gruppe arbejdet på at få godkendt marken foran vindmøllerne på Rækmarken til boligområde. Visionen er at få udviklet et attraktivt boligområde for både yngre og ældre på Tuse Næs. Det kan man læse lidt om her.

Holbæk Kommune har afsendt en anmodning til Bolig og Planstyrelsen om tilladelse til at bygge indenfor kystnærhedszonen, og det har i første omgang desværre resulteret i et afslag, som kan læses her:

Dette fik vores borgmester Kristina Krzyrosiak Hansen til at anmode Bolig og Planstyrelsen om at genoverveje, da Holbæk Kommune vurderer, at det ansøgte område opfylder kravene til at blive udpeget som udviklingsområde. Du kan læse Kristinas anmodning her:

Indtil videre har det affødt nedenstående svar fra minister Kaare Dybvad Bek, som forventer at drøfte de forskellige forslag med forligskredsen bag planloven, i efteråret.

Vi fra Lokalforum krydser fingre for projektet, som vi vurderer er af væsentlig betydning for den fortsatte udvikling af Tuse Næs

Kampe på Udby Stadion

Oversigt over kampe på Udby Stadion:

Onsdag 15/9 kl. 19:00 Old Boys, Tuse Næs – Odsherred
Lørdag 18/9 kl. 15:30 Herre serie 4, Tuse Næs – Rørvig
Mandag 20/9 kl. 18.30 Dame Senior, Tuse Næs – Svinninge
Tirsdag 21/9 kl. 19.00 Old Boys, Tuse Næs – Jernløse
Mandag 27/9 kl. 19.00 Old Boys, Tuse Næs – Hagested
Lørdag 2/10 kl. 15.30, Herre Serie 4, Tuse Næs – Såby
Mandag 11/10 kl. 18.30, Dame Senior, Tuse Næs – B73 Slagelse
Lørdag 23/10 kl. 13.00, Herre Serie 4, Tuse Næs Vipperød