Bosætning på Rækmarken – seneste udvikling

Er der en åbning på vej i forbindelse med udviklingsprojektet på Rækmarken?

Siden 2019 har en lokal gruppe arbejdet på at få godkendt marken foran vindmøllerne på Rækmarken til boligområde. Visionen er at få udviklet et attraktivt boligområde for både yngre og ældre på Tuse Næs. Det kan man læse lidt om her.

Holbæk Kommune har afsendt en anmodning til Bolig og Planstyrelsen om tilladelse til at bygge indenfor kystnærhedszonen, og det har i første omgang desværre resulteret i et afslag, som kan læses her:

Dette fik vores borgmester Kristina Krzyrosiak Hansen til at anmode Bolig og Planstyrelsen om at genoverveje, da Holbæk Kommune vurderer, at det ansøgte område opfylder kravene til at blive udpeget som udviklingsområde. Du kan læse Kristinas anmodning her:

Indtil videre har det affødt nedenstående svar fra minister Kaare Dybvad Bek, som forventer at drøfte de forskellige forslag med forligskredsen bag planloven, i efteråret.

Vi fra Lokalforum krydser fingre for projektet, som vi vurderer er af væsentlig betydning for den fortsatte udvikling af Tuse Næs

Kampe på Udby Stadion

Oversigt over kampe på Udby Stadion:

Onsdag 16/6 kl. 18:30 Dame Senior, Tuse Næs – Gislinge
Lørdag 19/6 kl. 13:00 Herre serie 4, Tuse Næs – SIF Holbæk
Søndag 20/6 kl. 13.00 Herre serie 5, Tuse Næs – Tuse IF

Tuse Næs Boldklub informerer

Træningstider

Herre serie 4
Tirsdag og Torsdag kl. 18.00 – 19.30

Herre serie 5
Tirsdag og Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Dame Senior
Mandag og Onsdag kl. 18.00 – 19.30

Fællestræning (kom og vær med)
Søndag kl. 10.30 – 12.00

Støt vores mission

I Tuse Næs Lokalforum har vi taget de første skridt til at etablere én fælles hjemmeside for Næsset. Vi håber at kunne:

  • Øge kendskabet til Lokalforums arbejde. Herunder arbejdet med den lokale udviklingsplan.
  • Øge kendskabet til aktiviteter på Tuse Næs. Både til gavn for Næssets beboere, og beboerne i de omkringliggende egne
  • Promovere Tuse Næs erhvervsliv, landbrug og foreningsvirke.
  • Udbrede viden om kulturaktiviteter, natur og øvrige tilbud som beriger vores liv her på Næsset, og som potentielt kan tiltrække turister og tilflyttere.
  • Udbrede viden om, og understøtte arbejdet med miljø- og bæredygtighedstiltag.

For at komme i gang med videreudviklingen af denne platform, skal vi bruge ekstra finansiering. Vi får fra kommunen et beløb, som kan dække de udgifter vi har til webhotel mm., men vi skal bruge et beløb på ca. kr. 50.000,- til betaling af udviklingstimer.

Derfor starter vi nu en crowdfunding-kampagne. Du kan som privat husstand eller som virksomhed/forening, støtte vores arbejde ved at overføre et beløb til Lokalforums bankkonto reg nr. 1726 kontonr. 6295732308. Alle bidrag værdsættes. Hvis du gerne vil nævnes som støtte på denne side, kan du blot skrive teksten “støtte” + navn/firmanavn/foreningsnavn i beskeden på bankoverførslen.

Ved større bidrag – kr. 1.000 eller mere, kan vi tilbyde at sætte dit navn/firmanavn eller logo i vores annoncesektion, på forsiden af tusenæs.dk i en periode

Arbejdet med den lokale udviklingsplan er godt i gang

Baggrunden for tilblivelsen af udviklingsplanen er et lokalt ønske om at tage hånd om den retning Tuse Næs skal udvikle sig, i de kommende år.

Arbejdet er med den lokale udviklingsplan er foretaget ud fra de grundlæggende principper, at planen skal være:

• Accepteret af en bred del af lokalbefolkningen
• Samlende for mange initiativer i lokalområdet
• Kan realiseres indenfor en overskuelig tidshorisont

Områderne i planen er opbygget som selvstændige handlingsplaner på et rimeligt operationelt niveau, så det er muligt at realisere indenfor den 5 års horisont som planen dækker lige nu. Det betyder også at man som borger kan bidrage med realiseringen af planen på områder, som giver mest værdi for den enkelte borger.

Du kan læse udviklingsplanen ved at trykke på forsiden herunder.