Vision for Tuse Næs

Tuse Næs er et naturområde i Holbæk kommune med en stærk tiltrækningskraft på nye borgere til kommunen i alle aldersklasser,

Tilflytningen skaber en gode vilkår for udvikling i erhverv og landbrug, og udviklingen af halvøens bæredygtige og økologiske løsninger.

Det eksisterende kultur-, idræt- og friluftsliv styrkes og udvikles af lokalområdets nye og nuværende borgere, så Tuse Næs vil blomstre endnu mere i fremtiden, med natur og overnatningsmuligheder i særklasse. 

Den lokale skole, institutioner og kirke er omdrejningspunktet for en stærk tilknytning af borgerne til lokalområdet nye som gamle, vi skal være en helhed med plads til alle.

Mål for Tuse Næs

Tuse Næs skal i 2023 have opnået en befolkningstilvækst på 400 borgere i alle aldersgrupper og en boligtilvækst på 140 boliger.

Tuse Næs har en erhvervstilvækst på 20 nye virksomheder med fokus på den grønne og bæredygtige dagsorden.

Tuse Næs er kommunens kulturmekka med et bredt tilbud af opholds- og overnatningsmuligheder for alle.

Den lokale udviklingsplan

Du kan læse eller downloade hele og dele af planen her: