Om tusenaes.dk

Tusenaes.dk udgives af Lokalforum Tuse Næs i samarbejde med lokale aktører indenfor områderne i den lokale udviklingsplan.

Arbejdet med den lokale udviklingsplan er foretaget ud fra de grundlæggende principper at planen skal være:

  • Accepteret af en bred del af lokalbefolkningen
  • Samlende for mange initiativer i lokalområdet
  • Kan realiseres indenfor en overskuelig tidshorisont

Områderne i planen er opbygget som selvstændige handlingsplaner på et rimeligt operationelt niveau, så det er muligt at realisere indenfor den 5 års horisont som planen dækker lige nu. Det betyder også at man som borger kan bidrage med realiseringen af planen på områder, som giver mest værdi for den enkelte borger.

Sidernes struktur afspejler opbygningen af planen.

Tusenaes.dk bruger billeder fra facebook-gruppen Tuse Næs Fotosafari

Gruppen er oprettet af Turlandet Tuse Næs, som arbejder på at få fotograferet Tuse Næs på kryds og tværs året rundt, og at få samlet billederne i en mappe i fællesskab. Alle fotos stilles til rådighed for promovering af Tuse Næs mod kreditering. Følgende billeder fra Tuse Næs Fotosafari anvendes på tusenaes.dk. Tak til fotograferne.