Dialogmøde på Tuse Næs

Tuse Næs Lokalforum og Holbæk kommunes Kommunalbestyrelse indbyder til dialogmøde 

Mødet var planlagt over flere omgange sidste år men blev udsat pga. Corona-restriktioner.  Med de seneste lettelser i restriktionerne er det nu muligt at afholde fysiske møder. Kom munalbestyrelsen mødes med lokalområdet for at få indsigt i hvad der rører sig i lokalområ det, og du får som borger derfor her mulighed for en dialog med politikerne. 

Mødet bliver afholdt tirsdag den 24. august Kl. 18.30 til 21.00 på Udby Skole i Pyramiden på  Tuse Næs. 

Deltagere: Kommunalbestyrelsen, Tuse Næs Lokalforum, repræsentanter fra Holbæk Kom mune, interesserede borgere fra Tølløse 

Vi følger gældende retningslinjer ifm. covid-19, og derfor er tilmelding nødvendig. Kontakt oplysninger ved tilmelding: Louise Juul Sørensen, tlf. 7236 7963, lousr@holb.dk

18:30 – 18:35 Velkomst  Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen
18:35 – 18:50 Tuse Næs – hvor er vi nu og hvad vil vi Henning W. Olsen m.fl. fra Tuse Næs Lokalforum
18.50 – 19.20 Udvikling og bosætning på Tuse Næs Boligudvikling på Tuse Næs ”Hørby Nord” Sagsbehandlingstider for miljø-, byggesager og lokalplaner Hjælp til fremskaffelse af investorer ”Boligstrategien” Manglende strategisk styring, styring af minoritetsgrupper Stiernes sti udvikling af naturstier på Tuse Næs
19:20 – 19:50 Trafik- og infrastruktur  Trafiksikkerhed ved Udby Skole/Udby Kirkevej Cykelstier Krydsningsfelt og nyt busskur i Mårsø Vejvedligeholdelse
19:50 – 20:00 Pause
20:00 – 20:50 Spørgsmål fra borgerne til politikkerne omkring konkrete for hold i og omkring Tuse Næs Nu hvor det igen er muligt med borgermøder med fysisk fremmøde, vil vi gerne  give borgerne muligheden for at stille spørgsmål om andre emner. Vi ønsker ikke at starte den kommunale valgkamp, men give mulighed for konkrete spørgsmål  og svar.
20:50 – 21:00 Opsamling og afslutning Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen

Tuse Næs Boldklub informerer

Træningstider

Herre serie 4
Tirsdag og Torsdag kl. 18.00 – 19.30

Herre serie 5
Tirsdag og Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Dame Senior
Mandag og Onsdag kl. 18.00 – 19.30

Fællestræning (kom og vær med)
Søndag kl. 10.30 – 12.00

Støt vores mission

I Tuse Næs Lokalforum har vi taget de første skridt til at etablere én fælles hjemmeside for Næsset. Vi håber at kunne:

  • Øge kendskabet til Lokalforums arbejde. Herunder arbejdet med den lokale udviklingsplan.
  • Øge kendskabet til aktiviteter på Tuse Næs. Både til gavn for Næssets beboere, og beboerne i de omkringliggende egne
  • Promovere Tuse Næs erhvervsliv, landbrug og foreningsvirke.
  • Udbrede viden om kulturaktiviteter, natur og øvrige tilbud som beriger vores liv her på Næsset, og som potentielt kan tiltrække turister og tilflyttere.
  • Udbrede viden om, og understøtte arbejdet med miljø- og bæredygtighedstiltag.

For at komme i gang med videreudviklingen af denne platform, skal vi bruge ekstra finansiering. Vi får fra kommunen et beløb, som kan dække de udgifter vi har til webhotel mm., men vi skal bruge et beløb på ca. kr. 50.000,- til betaling af udviklingstimer.

Derfor starter vi nu en crowdfunding-kampagne. Du kan som privat husstand eller som virksomhed/forening, støtte vores arbejde ved at overføre et beløb til Lokalforums bankkonto reg nr. 1726 kontonr. 6295732308. Alle bidrag værdsættes. Hvis du gerne vil nævnes som støtte på denne side, kan du blot skrive teksten “støtte” + navn/firmanavn/foreningsnavn i beskeden på bankoverførslen.

Ved større bidrag – kr. 1.000 eller mere, kan vi tilbyde at sætte dit navn/firmanavn eller logo i vores annoncesektion, på forsiden af tusenæs.dk i en periode

Arbejdet med den lokale udviklingsplan er godt i gang

Baggrunden for tilblivelsen af udviklingsplanen er et lokalt ønske om at tage hånd om den retning Tuse Næs skal udvikle sig, i de kommende år.

Arbejdet er med den lokale udviklingsplan er foretaget ud fra de grundlæggende principper, at planen skal være:

• Accepteret af en bred del af lokalbefolkningen
• Samlende for mange initiativer i lokalområdet
• Kan realiseres indenfor en overskuelig tidshorisont

Områderne i planen er opbygget som selvstændige handlingsplaner på et rimeligt operationelt niveau, så det er muligt at realisere indenfor den 5 års horisont som planen dækker lige nu. Det betyder også at man som borger kan bidrage med realiseringen af planen på områder, som giver mest værdi for den enkelte borger.

Du kan læse udviklingsplanen ved at trykke på forsiden herunder.

Hvordan bruger du den nye cykelsti?

Kære Tuse Næs-borger. Holbæk Kommune modtog i 2018 et tilskud fra Vejdirektoratet til anlægning og udbygning af Tuse Næs stien – en dobbeltrettet cykelsti langs Tuse Næs Vej mellem Faurbjergvej og Markeslev. Cykelstien blev anlagt i 2019 og forbinder eksisterende stier, så der nu er cykelsti på hele strækningen fra Udby til Tuse og Holbæk.

Vi har derfor brug for din hjælp til en kort undersøgelse. Fortæl os om dine erfaringer med den nye cykelsti ved at klikke på linket nedenfor. For at deltage i undersøgelsen, skal du bo på Tuse Næs og være ældre end 15 år.

https://niras.survey-xact.dk/LinkCollector?key=QRYXTUWKU19N

Du kan deltage i undersøgelsen til og med søndag d. 31. maj 2020.

Undersøgelsen gennemføres af virksomheden NIRAS, tager ca. 5 min. at deltage i, og besvarelsen er anonym.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Lars Brandt Christensen fra Holbæk Kommune på tlf. 7236 8695 ml. kl. 8-13 på hverdage.

Med venlig hilsen og på forhånd tak

Holbæk Kommune