Generalforsamling i Tuse Næs Erhvervsforening

Hej alle medlemmer

Årets generalforsamling bliver onsdag den 29/3 kl. 17.45 i Udby forsamlingshus.

Der startes med spisning, Tilmelding på mail : preben@avdebogaard.dk

Herefter generalforsamling ca. 18.30 og til slut et indlæg/foredrag v/Jacob Mark ca. 19.30

Ægtefælder/ledsagere er meget velkomne.

Mød op, deltag i debatten og giv gode input til bestyrelsen.

Vi kommer til at mangle en sekretær i bestyrelsen da Kjeld Malthe stopper efter mange års tjeneste.

Vi har derfor brug for at høre om der er en af Jer der er klar til at stille op til valg på generalforsamlingen, det er ikke absolut nødvendigt at det er et medlem, men en person der vil påtage sig at skrive referater, holde styr på medlemskartoteket m.m.

Svar gerne så hurtigt som muligt så vi har det på plads inden generalforsamlingen. Tænk over det de næste par uger så vi ikke på dagen står og mangler en til sekretærposten.

Finn Fogtmann vil orientere om Skvulp der den 9 og 10/6 vil brede sig over fjorden til Hørby havn. Der vil være god mulighed for at vise hvad erhvervslivet på Tuse Næs kan tilbyde.

Efter generalforsamlingen, foredrag v/ Jacob Mark, folketingsmedlem der er aktuel med bogen fartblind som giver et indblik i livet som toppolitiker, stres og kærlighed.

På bestyrelsens vegne.

Med venlig hilsen

Preben Hansen

Bjergskovvej 24

4300 Holbæk

Mobil 

+45 40346821

preben@avdebogaard.dk

Undervisningsmaterialer i Udby Naturskov for Udby Skole

Turlandet Tuse Næs har indkøbt undervisningsmaterialer målrettet livet på land, i vand, madkundskab og billedkunst. Sponsoreret af Friluftsrådet. Tak til Friluftsrådet for støtte

Naturrummet giver med dette initiativ, mulighed for at undervise midt i naturen, hvor Naturskoven og søen ligger. Der er således redskaber og udstyr lige ved hånden, så alle på få minutter kan gå ud i skoven og til søen, på nye opdagelser og få viden om biodiversitet. 

Undervisning i kunst i naturen og madlavning med naturlige råvarer giver en ny dimension for børnenes bevidsthed om det naturen giver os. Børns læring med kunst og mad i tæt samklang med naturen styrkes på denne måde. 

Indtil Naturrummet er færdigbygget holder materialekasserne til på Udby Skole. Det var med stor begejstring børnene modtog de mange smukke formidlingskasser af træ og de store bålfade. 

Senere, når Naturrummet i foråret 2023 er færdigt, er tanken, at andre også kan låne materialet i Naturrummet. Mere om det senere. 

Turlandet Tuse Næs 
Udby Naturskov 
Udby Kirkevej 21, tv for Ridehallen 
4300 Holbæk 

Alice Faber 
Formand for Turlandet Tuse Næs 
alicegfaber@gmail.com 

Debatarrangement om fremtidens opvarmningsformer

Holbæk Kommune har nu sendt informationsbreve til borgere i kommunen med oplysning, om hvorvidt deres ejendom ligger i et område med potentiale for fjernvarme, muligt potentiale for fjernvarme eller ingen planer for fjernvarme.

På baggrund af brevene vil der naturligt rejse sig en række spørgsmål:

  • For borgere i områder med potentiale for fjernvarme – Hvornår kan vi forvente at blive tilbudt fjernvarme og på hvilke økonomiske vilkår?
  • For borgere i områder med muligt potentiale for fjernvarme – Hvornår kan vi forvente afklaring af muligheder og vilkår for fjernvarme i vores område?
  • For borger i områder uden planer for fjernvarme – Hvad er baggrunden for at vi ikke bliver tilbudt fjernvarme eller andre kollektive varmeløsninger?  

Borgerne i alle lokalområder opfordres til aktivt at involvere sig i afklaringen af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med valg af fremtidige varmeløsninger i kommunen.

Interesserede borgere inviteres til et GRATIS debatarrangement d. 8/2-23, kl. 19.00-21.00 på Holbæk Bibliotek. Der er mulighed for at tilmelde sig til deltagelse fysisk eller online via dette link:  Fremtidens opvarmningsformer i Holbæk Kommune | Holbæk Bibliotek (holbaek.dk)

Til orientering er der en begrænsning på 100 deltagere ved fysisk fremmøde. Alternativt er der mulighed for at tilmelde sig online.

Debatmødet er arrangeret af Mikkel Lundstrøm og Henrik Brandrup i samarbejde med Holbæk Bibliotekerne.

Hent oplæg til mødet her:

Opdatering på fjernvarmeprojektet

Til alle på Tuse Næs

Her kommer opdatering på arbejdet med at etablere lokal fjernvarme, vi har siden borgermødet foretaget en del undersøgelser af forskellige muligheder for etablering, holdt møder med Holbæk og en række andre interessenter. Vi er i fuld gang med at indsamle interesse tilkendegivelser i Udby og Hørby for at finde ud af hvor mange som interesseret.

Æblefestival på Tuse Næs

30. september kl. 11:00 – 2. oktober kl. 17:00

Æblefestival 2022 – Program

Tuse Næs er en halvø, og alle landsbyer er små. Det er nu engang sådan, det er, og hvis verden er lavet af noget, så er det af små landsbyer. Intet menneske er en ø, men alle bor i landsbyer, hvis ikke virkelige landsbyer, så landsbyer i sindet, for sindet ligner i høj grad en landsby med bådebroer, rønner og stier, et handelshus i midten og skibe, som sejler bort og kommer tilbage igen.

Undertiden er det aften, og alt er tyst. Så bliver det lyst, og solstrålerne breder sig ud. I landsbyen bor utallige verdener, nogle påstår hele universer. Havet spiller på sit instrument. Unge mænd skriver digte med fuglefjer, og børnene sidder i sandet og lærer at tælle stjernerne. Dér må der også være landsbyer – på stjernerne, som lyser himlen op.

Og i landsbyen har man et fællesskab på Tuse Næs. Hvert år fejrer vi æblet med en festival, og vi inviterer alle landsbybeboerne til at deltage og fejre sammen med os.

Denne indledning er inspireret af den islandske digter: Einar Már Guðmundsson. Han har sans for det små i det store og det store i det små, sådan som man kan opleve det i de bedste øjeblikke på Tuse Næs.

Vi ønsker alle en god æblefestival 2022.
Alice Faber og Tommy Flugt
på vegne af festivalgruppen