Opstart DameSenior i Tuse Næs Boldklub

Onsdag den 26. juli kl. 18.30 er første træningsdag for Tuse Næs Boldklubs damesenior hold.

Holdet spiller 8 mands fodbold under ledelse af Tobias Larsen og Mathias Bjørn.

Træning fremover er mandag og onsdag 18.30 til 20.00.

Vel mødt til fobold i Tuse Næs Boldklub

GÅ EN TUR SÅ GÅR DET NOK og lån af Naturrummet?

Udby Naturskov, Udby Kirkevej 21-23, Udby, 4300 Holbæk 

Nyd en gåtur på stierne i området og naturen i Udby Naturskov  

Turlandet Tuse Næs har nu færdiggjort første del at projektet Stiernes Sti som er et  smukt grønt område i Udby Naturskov, hvor alle kan gå en tur i det grønne – der er  en bevægelsesrute med træstammer, hvis man får lyst til at motionere.  Nabogrundene Fællesmark og Hvidegård har også stillet stier til rådighed. Der er bænke rundt omkring, hvor medbragt vand og kaffe kan nydes. 

LÅN AF NATURRUMMET i Udby Naturskov PÅ TUSE NÆS. 

Se hvordan I låner Naturrummet på via www.turinaturen.dk 

Her kan du også se, hvordan du bliver medlem af Turlandet, Tuse Næs. Ved lån af Naturrummet betales en andel af driftsomkostninger. Stedet har  faciliteter til 30 personer, et lille køkken og handicaptoilet 

Naturrummet i Udby Naturskov – Turlandet Tuse Næs – kontakt alicegfaber@gmail.com

INVITATION – PROJEKT STIERNES STI ÅBNER SØNDAG 7. MAJ KL. 13.

ALLE ER SÅ VELKOMNE: Det sker ved Naturrummet, Udby Naturskov, Udby Kirkevej 21 – 23, Udby, 4300 Holbæk.

Kl. 13: Velkomst formand for Turlandet Tuse Næs Alice Faber

Fællessang Tuse Næs Sangen – musik v/Henrik Sandal og Mikkel Vale

Åbningstaler af kommunalbestyrelsesmedlem Lars Quist

Formand for Lokalforum Henning Wallin Olsen

Sekretariatsleder LAG Michella Schack 

Fællessang Velkommen i den grønne lund – musik v/ Henrik Sandal og Mikkel Vale

Turlandet byder på lidt spiseligt og drikke, så længe det rækker.

Der er bål, hvor der kan bages snobrød og skumfiduser 

Kl. 14 inviteres på forskellige oplevelser – vælg en tur:

1. Sjov og legende dramatisk naturfortælling og skabende billedkunst med naturmaterialer for børn. Teaterpædagog og dramatiker Anita Nielsen og Billedkunstner Anna Weber Henriksen

2. Tur rundt i Fællesmark og Hvidegård v/ forperson for Fællesmark Laura Ræbild og Kaj Olsen ejer af Hvidegård

3. Bevægelsestur rundt i Udby Naturskov v/fysioterapeut Jytte Fredslund

4. Naturtur i Udby Naturskov med biolog Finn Bjerregaard

Varme naturhilsener 

Bestyrelsen Turlandet Tuse Næs

SE MERE OM PROJEKT STIERNES STI I BESKRIVELSEN HER:

Tak til alle der har bistået med at realisere Stiernes Sti og sponsorerne til projektet. Stor tak – det er samarbejdet og fællesskabet her på Tuse Næs og sponsorerne der har muliggjort dette projekt:

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Kontaktperson Alice Faber – alicegfaber@gmail.com

Beretning fra generalforsamlingen i TNEF

Generalforsamlingen blev onsdag aften afholdt i Udby Kultur og Forsamlingshus.

Der blev startet med god mad fra Ronni med god servering fra frivillige hjælpere.Niels Jørgensen hjalp os som dirigent godt gennem mødet med 25 deltagere.

Største aktivitet har helt klart været sommerens Tour de France. Dette arrangement gav også en meget stor omsætning med et resultat på 54.000kr.

Ved valget tog vi afsked med Kjeld Malthe som i 26 år har været foreningens sekretær, stor tak til Kjeld. Ny i bestyrelsen blev Ronni Hansen og ny suppleant blev Jens Christian Salvado.

Foreningen består af 48 medlemmer og kan altid findes i Tuse Næs bladet og på http://tusenaes.dk under Erhverv.

Efterfølgende var vi ca. 60 deltagere til et spændende foredrag af Jacob Mark der er aktuel med bogen fartblind som sluttede aftenen med signering af en masse bøger.

Tak til alle Jer der deltog og tak for god forplejning og servering i Udby kultur og forsamlingshus.

Stiftende generalforsamling for Tuse Næs Byvarme Amba

Torsdag 27. april 2023 kl. 19.00 afholdes der stiftende generalforsamling for Tuse Næs Byvarme Amba i Pyramiden på Udby Skole. Herunder kan du downloade dagsorden og vedtægter.

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i Amba selskabet, så kontakt venligst Henning Olsen på email henning.w.olsen@privat.dk eller telefon 20820346

Ildsjæle søges

For at arbejde med planer for energiløsninger på Tuse Næs, skal vi igangsætte en ny arbejdsgruppe under Tuse Næs Lokalforum. 

Vi søger derfor personer, som enten er fagspecialister eller er ildsjæle indenfor området, og som har lyst til at bidrage med noget frivilligt arbejde i Lokalforum regi. Når vi har fået samlet nogle deltagere til denne vigtige arbejdsgruppe, vil der blive afholdt et opstartsmøde.

Vi forventer at første del af arbejdet er gennemført inden sommerferien.Hvis du har lyst til at deltage, kan du kontakte et af medlemmerne i bestyrelsen for Lokalforum. Lad os høre fra dig snarest.

Forårshilsen

Bestyrelsen Tuse Næs Lokalforum.

https://www.regeringen.dk/media/11205/danmark-kan-mere-iidocx.pdf