NU BEGYNDER BYGGEMODNINGEN PÅ FÆLLESMARK

Fællesmark, Tuse Næs og Holbæk Kommune har meget at fejre, når der d. 20. juni  bliver taget det første spadestik til ‘Holbæks grønne pilotprojekt’. En investor er gået  ind i projekt Fællesmark, og det betyder at de første bygninger, der skal tegne det  bæredygtige bofællesskab udadtil begynder at skyde op allerede i begyndelsen af det  nye år.  

Mens de fleste er på vej ned i tempo og så småt forbereder sig på sommerferien, har foreningen  Fællesmark haft travlt som aldrig før. Efter flere møder med firmaet Tækker Group, kan Fællesmark i  dag præsentere en underskrevet samarbejdsaftale, der betyder, at det første spadestik kan tages, og  byggemodningen kan begynde. Dermed vil forbikørende på Tuse Næs allerede i det nye år kunne se de  første bygninger skyde op på Fællesmark, der foruden værksteder og fælleshuse kommer til at bestå af  27 matrikler. Det er derfor også en glad forperson og initiativtager, der inviterer offentligheden til at  deltage, når det første spadestik tages d. 20. juni kl. 16.30.  

– I 2019 stiftede vi Fællesmark med en vision om at skabe en moderne måde at bo og leve på, hvor  fællesskab, nærvær, bæredygtighed, biodiversitet og kreativitet var i fokus. D. 20. juni går vi fra drøm  til virkelighed, og det glæder vi os til at fejre med både medlemmer af foreningen, samarbejdspartnere,  lokale, politikere og presse. – Laura Ræbild Juel, forperson og medstifter af Fællesmark.  

EN GRØN INVESTERING I LOKALMILJØET 

Det er investor Jørn Tækker, der har set potentialet i Fællesmarks visioner om at skabe et grønt  bofællesskab på Tuse Næs, der skal sikre både tilflytning og et øget kulturliv på halvøen. Han glæder  sig over at kunne sætte gang i udviklingen af det ambitiøse byggeprojekt, der blandt lokalpolitikere er  blevet døbt ‘Holbæks grønne pilotprojekt’:  

– Af de projekter jeg er blevet præsenteret for gennem tiderne er Fællesmark det absolutte bedste – ja  på alle fronter. Fællesmark projektet er ualmindeligt godt organiseret og beskrevet – dets værdier er  absolut nutidige og tager hånd om nogle af nutidens største udfordringer. – Jørn Tækker, investor,  idémand og ejer af Tækker Group. 

Investeringen og udsigten til at Fællesmark nu kan begynde byggeriet vækker også glæde hos formand  for Lokalforum Tuse Næs, Henning Wallin, der har fuldt projektet fra starten og glæder sig over den  betydning byggemodningen og det kommende Fællesmark har for lokalsamfundet:  

– Tuse Næs Lokalforum er meget glade for at Fællesmark-projektet kan tage sin begyndelse og blive  etableret i lokalområdet. Fællesmark kommer til at bidrage med nye tilflyttere til Tuse Næs og dermed  flere børn i institutioner og skole, som der er hårdt brug for i et lokalsamfund som Tuse Næs. 

TAG DET FØRSTE SPADESTIK MED FÆLLESMARK 

Med den underskrevne aftale går Fællesmark ind i en helt ny fase, hvor der dag for dag vil ske  forandringer på den 6 hektar store grund. Alt det begynder officielt d. 20. juni, hvor det første  spadestik tages, og hvor offentligheden er inviteret til Fællesmark for at deltage. Holdet bag Fællesmark vil fortælle om det videre forløb og byder på bobler og sommersødt.  

Efter det festlige indslag vil der være fællesvandring på grunden for alle, der er interesseret i at se  byggegrunde og høre om mulighederne for at få del i en af sidste 16 ledige matrikler.  

Arrangementet er offentligt og finder sted d. 20. juni kl. 16.30-18.00 på Fællesmark 2, 4300 Holbæk.  Da adressen er ny, kan GPS’en indstille til nabogrunden Udbyvej 25, 4300 Holbæk.