Dialogmøde på Tuse Næs

Tuse Næs Lokalforum og Holbæk kommunes Kommunalbestyrelse indbyder til dialogmøde 

Mødet var planlagt over flere omgange sidste år men blev udsat pga. Corona-restriktioner.  Med de seneste lettelser i restriktionerne er det nu muligt at afholde fysiske møder. Kom munalbestyrelsen mødes med lokalområdet for at få indsigt i hvad der rører sig i lokalområ det, og du får som borger derfor her mulighed for en dialog med politikerne. 

Mødet bliver afholdt tirsdag den 24. august Kl. 18.30 til 21.00 på Udby Skole i Pyramiden på  Tuse Næs. 

Deltagere: Kommunalbestyrelsen, Tuse Næs Lokalforum, repræsentanter fra Holbæk Kom mune, interesserede borgere fra Tølløse 

Vi følger gældende retningslinjer ifm. covid-19, og derfor er tilmelding nødvendig. Kontakt oplysninger ved tilmelding: Louise Juul Sørensen, tlf. 7236 7963, lousr@holb.dk

18:30 – 18:35 Velkomst  Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen
18:35 – 18:50 Tuse Næs – hvor er vi nu og hvad vil vi Henning W. Olsen m.fl. fra Tuse Næs Lokalforum
18.50 – 19.20 Udvikling og bosætning på Tuse Næs Boligudvikling på Tuse Næs ”Hørby Nord” Sagsbehandlingstider for miljø-, byggesager og lokalplaner Hjælp til fremskaffelse af investorer ”Boligstrategien” Manglende strategisk styring, styring af minoritetsgrupper Stiernes sti udvikling af naturstier på Tuse Næs
19:20 – 19:50 Trafik- og infrastruktur  Trafiksikkerhed ved Udby Skole/Udby Kirkevej Cykelstier Krydsningsfelt og nyt busskur i Mårsø Vejvedligeholdelse
19:50 – 20:00 Pause
20:00 – 20:50 Spørgsmål fra borgerne til politikkerne omkring konkrete for hold i og omkring Tuse Næs Nu hvor det igen er muligt med borgermøder med fysisk fremmøde, vil vi gerne  give borgerne muligheden for at stille spørgsmål om andre emner. Vi ønsker ikke at starte den kommunale valgkamp, men give mulighed for konkrete spørgsmål  og svar.
20:50 – 21:00 Opsamling og afslutning Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen