Bosætning på Rækmarken – seneste udvikling

Er der en åbning på vej i forbindelse med udviklingsprojektet på Rækmarken?

Siden 2019 har en lokal gruppe arbejdet på at få godkendt marken foran vindmøllerne på Rækmarken til boligområde. Visionen er at få udviklet et attraktivt boligområde for både yngre og ældre på Tuse Næs. Det kan man læse lidt om her.

Holbæk Kommune har afsendt en anmodning til Bolig og Planstyrelsen om tilladelse til at bygge indenfor kystnærhedszonen, og det har i første omgang desværre resulteret i et afslag, som kan læses her:

Dette fik vores borgmester Kristina Krzyrosiak Hansen til at anmode Bolig og Planstyrelsen om at genoverveje, da Holbæk Kommune vurderer, at det ansøgte område opfylder kravene til at blive udpeget som udviklingsområde. Du kan læse Kristinas anmodning her:

Indtil videre har det affødt nedenstående svar fra minister Kaare Dybvad Bek, som forventer at drøfte de forskellige forslag med forligskredsen bag planloven, i efteråret.

Vi fra Lokalforum krydser fingre for projektet, som vi vurderer er af væsentlig betydning for den fortsatte udvikling af Tuse Næs